Genotypowanie

  • ForeSNP Genotyping Kit

    Zestaw do genotypowania ForeSNP

    Konkurencyjna technologia PCR swoistego dla alleli (Competitive Allele Specific PCR) to nowy typ metody typowania alleli. Ta metoda nie wymaga syntezy specyficznych sond dla każdego SNP i inDel, ale wymaga tylko dwóch par unikalnych uniwersalnych sond, aby uzyskać dokładne typowanie próbek genomowego DNA. Analizując intensywność i stosunek końcowego sygnału fluorescencji, genotyp jest określany automatycznie, a efekt grupowania jest wizualnie wyświetlany. Ta metoda charakteryzuje się krótkim czasem wykrywania, niskim kosztem odczynników, wysoką dokładnością wykrywania i może być stosowana do hodowli wspomaganej markerami molekularnymi, pozycjonowania QTL, identyfikacji markerów genetycznych i innych eksperymentów z zakresu biologii molekularnej z dużą objętością próbki.