Zestaw do izolacji całkowitego RNA roślin

  • Plant Total RNA Isolation Kit

    Zestaw do izolacji całkowitego RNA roślin

    Zestaw wykorzystuje kolumnę obrotową i formułę opracowaną przez Foregene, która może skutecznie wyodrębnić wysokiej czystości i wysokiej jakości całkowity RNA z różnych tkanek roślinnych o niskiej zawartości polisacharydów i polifenoli. W przypadku próbek roślin o wysokiej zawartości polisacharydów lub polifenoli zaleca się stosowanie zestawu Plant Total RNA Isolation Plus, aby uzyskać lepsze wyniki ekstrakcji RNA. Zestaw zawiera kolumnę do czyszczenia DNA, która może łatwo usunąć genomowy DNA z supernatantu i lizatu tkankowego. Kolumna zawierająca tylko RNA może skutecznie wiązać RNA. Zestaw może przetwarzać jednocześnie dużą liczbę próbek.

    Cały system nie zawiera RNazy, więc oczyszczone RNA nie ulegnie degradacji. Bufor PRW1 i Bufor PRW2 zapewniają, że otrzymane RNA nie jest zanieczyszczone białkami, DNA, jonami i związkami organicznymi.