Zestaw do izolacji całkowitego RNA zwierząt

  • Animal Total RNA Isolation Kit

    Zestaw do izolacji całkowitego RNA zwierząt

    Zestaw wykorzystuje kolumnę wirówkową i formułę opracowaną przez Foregene, która może skutecznie wyodrębnić wysokiej czystości i wysokiej jakości całkowity RNA z różnych tkanek zwierzęcych. Zapewnia kolumnę do czyszczenia DNA, która może łatwo usunąć genomowy DNA z supernatantu i lizatu tkankowego. Kolumna zawierająca tylko RNA może skutecznie wiązać RNA. Zestaw może przetwarzać jednocześnie dużą liczbę próbek.

    Cały system nie zawiera RNazy, więc oczyszczone RNA nie ulegnie degradacji. Buffer RW1 i Buffer RW2 zapewniają, że otrzymany RNA nie jest zanieczyszczony białkami, DNA, jonami i związkami organicznymi.