Zestaw do izolacji DNA z tkanek zwierzęcych

  • Animal Tissue DNA Isolation Kit

    Zestaw do izolacji DNA tkanek zwierzęcych

    Ten zestaw wykorzystuje kolumnę zawierającą wyłącznie DNA, która może specyficznie wiązać DNA, proteazę Foregene i unikalny system buforowy. Wysokiej jakości genomowe DNA można ekstrahować z różnych hodowanych komórek i tkanek zwierzęcych w ciągu 30 do 50 minut.

    Membrana z żelem krzemionkowym wykorzystująca wyłącznie DNA, zastosowana w kolumnie spinowej, to unikalny nowy materiał Foregene, który może skutecznie i specyficznie wiązać się z DNA i maksymalizować usuwanie RNA, zanieczyszczających białek, jonów i innych związków organicznych w komórkach. 5-80 μg wysokiej jakości genomowego DNA można oczyścić z 10-50 mg tkanki.