Zestaw do izolacji wirusowego RNA

  • Viral RNA Isolation Kit

    Zestaw do izolacji wirusowego RNA

    Zestaw wykorzystuje kolumnę obrotową i formułę opracowaną przez Foregene, która może skutecznie wyodrębnić wysokiej czystości i wysokiej jakości RNA wirusa z próbek, takich jak osocze, surowica, płyn ustrojowy bez komórek i supernatant z hodowli komórkowej. Zestaw specjalnie dodaje liniowy akrylamid, który może łatwo wychwycić niewielkie ilości RNA z próbek. Kolumna RNA-Only może skutecznie wiązać RNA. Zestaw może przetwarzać jednocześnie dużą liczbę próbek.

    Cały zestaw nie zawiera RNazy, więc oczyszczone RNA nie ulegnie degradacji. Bufor viRW1 i Bufor viRW2 mogą zapewnić, że otrzymany wirusowy kwas nukleinowy wolny od białka, nukleazy lub innych zanieczyszczeń może być użyty bezpośrednio do dalszych eksperymentów z zakresu biologii molekularnej.