Zestaw do izolacji DNA roślin

  • Plant DNA Isolation Kit

    Zestaw do izolacji DNA roślin

    Ten zestaw wykorzystuje kolumnę zawierającą tylko DNA, która może specyficznie wiązać DNA, proteazę Foregene i unikalny system buforowy, który znacznie upraszcza oczyszczanie genomowego DNA roślin. Wysokiej jakości genomowy DNA można uzyskać w ciągu 30 minut, co pozwala uniknąć degradacji genomowego DNA.

    Membrana z żelem krzemionkowym wykorzystująca wyłącznie DNA, zastosowana w kolumnie wirówkowej, to unikalny nowy materiał Foregene, który może skutecznie i specyficznie wiązać się z DNA i maksymalizować usuwanie RNA, zanieczyszczających białek, jonów, polisacharydów, polifenoli i innych związków organicznych.