• Facebook
  • Linkedin
  • youtube
transparent
  • Inhibitor RNazy Foreasy

    Inhibitor RNazy Foreasy

    Nowy pochodzący od myszy inhibitor RNazy wyrażany w bakteriach E. coli modyfikowanych metodami inżynierii genetycznej przy użyciu technologii rekombinacji genów.Inhibitor hamuje aktywność RNazy poprzez niekompetycyjne łączenie się z RNazą 1:1, chroniąc w ten sposóbRNAintegralność i może skutecznie hamowaćtheRNazy A, B, C  aktywność, ale nie RNazy T1, T2, H itp.; Jest odwracalny od wiązania Inhibitor RNazy i RNaza, a kompleks może zostać zdysocjowany przez odczynniki mocznikowe i sulfhydrylowe, tak że RNaza renaturuje się, a inhibitor jest nieodwracalnie inaktywowany.

    siła obcego genu