banner
  • Foreasy RNase Inhibitor

    Inhibitor RNazy Foreasy

    Inhibitor RNazy Foreasy to nowy, pochodzący od myszy inhibitor RNazy, ulegający ekspresji w zmodyfikowanych bakteriach E. coli przy użyciu technologii rekombinacji genów.Inhibitor hamuje aktywność RNazy poprzez niekonkurencyjne łączenie z RNazą 1:1, chroniąc w ten sposóbRNAintegralność i może skutecznie hamowaćtenRNaza A, B, C  aktywność , ale nie RNazy T1, T2, H itd.; Jest to odwracalne wiązanie Inhibitor RNazy i RNazy, a kompleks mogą być dysocjowane przez odczynniki mocznikowe i sulfhydrylowe, tak że RNazy renaturują się i inhibitor jest nieodwracalnie dezaktywowany.

    foregene strength